Šta je SCIO

Šta je SCIO?


SCIO (latinski = ja znam) od Scientific Consciousness Interface Operation system predstavlja specijalan računarski sistem energetske medicine koji u isto vreme pravi ravnotežu stanja tela na energetskom nivou. Prof. Bill Neslon, nakon studija matematike, elektrotehnike, kvantne fizike uz pomoć bogatog znanja a ujedno ponesen velikom željom da pomogne svom autističnom sinu, usredsređuje medicinske veštine i u svojoj laboratoriji otkriva SCIO.

SCIO je skup znanja matematike, kvantne fizike, fraktalne dinamike, teorije podprostora, elektronike i računarskog programiranja. Terapija sjedinjuje sledeće modalitete: naturopatija, homeopatija, akupunktura, kiropraktika, energetska medicina, psihologija, aromaterapija, refleksologija, terapija bojama, neuro-lingvistično programiranje, biofeedback i Rife-ov rezonator. SCIO uključuje znanje o metafizičkim temama donoseći jedinstven pristup prirodnom isceljivanju.


Šta je „suptilna energija“?

Inteligentna energija, nevidljiva za dijagnozu i lečenje koristi se već hiljadama godina u akupunkturi i drugim tradicionalnim načinima isceljivanja.

Znamo da svaka ćelija, svaki organ, meridijan i emocija imaju elektro-magnetsko dejstvo. Takođe znamo da bolesti mogu početi kao energetski poremećaji. Neravnoteža u telu u obliku poremećaja suptilnih energija pojaviće se mnogo ranije nego sama fizička bolest.

Koliko često ste se žalili na simptome, a svi urađeni testovi su bili u okviru “referentnih vrednosti”? Do trenutka kada se klasičnim metodama otkrivaju anomalije, bolest već može poprilično napredovati. Neravnoteža na energetskoj razmeri može predstavljati rano upozorenje u vezi zdravstvenog stanja. Ukoliko se neravnoteže ne isprave, velika je verovatnoća pojave fizičkih simptoma tj. bolesti. Osim što je sistem preventivnog delovanja, SCIO takođe uravnoteženjem suptilnih energija pomaže da vrati fizičku energiju.

Svi aspekti naših života (fizičko zdravlje i bolest, emocije, misli) deluju prema zakonima kvantne fizike. Sada možemo svi imati pristup moći isceljivanja, u kombinaciji drevne mudrosti i moderne tehnologije.


Kako SCIO deluje?

SCIO je sofisticiran biofeedback sistem stvoren za otkrivanje stresa i njegovo eliminisanje. SCIO meri podsvest i uspostavlja vezu između svesnog i nesvesnog uma. Naša je svesnost samo maleni delić našeg bića, stoga nije pouzdan izvor informacija o životu ili bolesti.

SCIO prikuplja bioenergetske podatke iz tela biološkom brzinom koji se meri u hiljadama sekundi uz istovremenu obradu pedeset pet parametara, što znači da se u nekoliko minuta može prikupiti do deset hiljada povratnih informacija ispitivanog čoveka.

SCIO komunicira s telom kako bi se utvrdila energetska ravnoteža koja utiče na lično zdravlje, fizičke, mentalne i emocionalne probleme. Kalibriran je za merenje telesne suptilne reakcije na bazi bioloških, psiholoških i medicinskih proizvoda u elektro-magnetnom obliku.

Osetljivost je nameštena tako fino da pokupi najraniji znak nepravilnosti, koji onda predstavlja prioritet u pacijentovom isceljenju. Program nudi informacije specifične za merenje suptilne energije – emocionalnih i mentalnih naprezanja, prehrambenih potreba, toksina, osetljivosti na hranu, probavnih i drugih problema. Sistem radi sa 85% tačnosti.

Za najbolji tok terapije, terapeut treba pravilno pročitati rezultat. Analizirajući obrasce, biće u mogućnosti dati informacije o pitanjima vezanim za mentalni i emocionalni stres, prehrambene sugestije, tj. sve prisutne energetske neravnoteže identifikovane od strane SCIO-a. Terapija se odvija slojevito, korak po korak, po prioritetima koje određuje sam aparat. SCIO primenjuje odgovarajuće frekvencije kako bi se ispravile neuravnoteženosti i omogućilo telu da se samo vrati u stanje zdravlja i vitalnosti. Vlastita podsvest pokazuje koje vrste terapija su najprikladnije za svakog pojedinca. Terapeut će preporučiti dodatke prehrani i promene načina života, preporučiti broj tretmana i odrediti strategiju daljih terapija, na temelju vlastite procene i stanja svakog pojedinca.

Pacijent mora biti spreman preuzeti odgovornost za svoje zdravlje i biti spreman za promenu načina života.


SCIO tok terapije:

– Identifikovati, a zatim ukloniti uzrok stresa.
– Balansiranje oštećenih organa.
– Otklanjanje blokada protoka energije u telu.
– Smanjivanje simptoma i tegoba prirodnim metodama isceljenja.
– Ispravak konstitucijskih nepravilnosti

SCIO je najnapredniji sistem analize i terapije dostupan u današnjoj energetskoj medicini. U stanju je obraditi više od 60 miliona bitova podataka koji će vam pomoći otkriti stres u telu i sve potencijalne posledice tog stresa.


Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa.

Arthur Schopenhauer