Life and Health coaching

 

Download Flyer:

Egypt_Oliver 20.11-05.12.2021

 

Oliver Stankovic Blog:

SACRED PILGRIMAGE THROUGH ANCIENT EGYPT WITH OLIVER

 

 

 

Svi se mi, s vremena na vreme, nađemo u životnim situacijama kada želimo promenu i kada nam je ista potrebna, da bismo ponovo uspostavili ravnotežu sa životom, sa ljudima koji nas okružuju, a najviše sa nama samima. Bez obzira da li je reč o nekoj trenutnoj situaciji ili da li ona postoji već duže vreme – kao Life and Health Coach Oliver Stanković će Vam pružiti podršku da na svim nivoima postignete potpuno ozdravljenje: na fizičkom, mentalnom, emocionalnom, duševnom, svesnom i podsvesnom. Vi aktivno učestvujete u procesu Vašeg ozdravljenja. Pomoću profesionalnih i naučno zasnovanih metoda gospodin Stanković će Vam pomoći da, u zavisnosti od postavljenog cilja, pođete novim putevima, da prevaziđete fizičke, emocionalne, duhovne i duševne blokade i da usvojite nova gledišta, da biste dugoročno bili pozitivni i vitalni na svoj način. Svakog klijenta posmatramo individualno i on se, sa svojim potrebama, u svakom trenutku nalazi u središtu tog procesa. Polazna tačka za Vaš Life and Health Coaching je detaljna biorezonantna seansa pomoću SCIO, koja traje oko tri sata, i tom prilikom se sačinjava kompletna slika o Vama i identifikuju se ometajuća polja. Ona mogu biti kako na fizičkom tako i na emocionalnom, psihičkom ili duševnom nivou. Pored toga, postoje ometajuća polja u našem okruženju, kao što je npr. elektrosmog ili postoji situacija da čovekovo socijalno okruženje (više) ne odgovara njegovoj prirodi i ono bi moglo biti promenjeno. Nakon detaljne prve seanse, od prvog do poslednjeg Coaching-a naše aktivnosti će biti usmerene ka rešenjima. Umesto da se žalimo na probleme, sasvim konkretno ćemo raditi na njima. Počevši od promene koju želite, biće formulisani lični ciljevi. Izvršiće se tačna procena Vaše trenutne situacije i cilja kojem težite. U zavisnosti od Vaše želje, gospodin Stanković će sa Vama razjasniti šta je ono što nedostaje na putu do Vašeg cilja i šta Vas verovatno sprečava da ga dostignete. Nakon toga će zajedno sa Vama razraditi rešenja koja će Vam doneti napredak. U to može da spada promena načina ishrane da biste stekli više vitalnosti, energije i da biste se osećali bolje, zatim plan fizičkog kretanja, plan detoksikacije ili implementacija novih navika u svakodnevicu.


sunset_orange